World Café

Dutch Connection Bordeaux vertegenwoordigde woensdag 10 mei de Nederlandse gemeenschap tijdens het World Café, dat werd georganiseerd door C2D – Le Conseil de Développement Durable van Bordeaux Métropole. Deze raad bestaat uit vrijwilligers en een aantal vaste werknemers van Bordeaux Métropôle en peilt de mening van inwoners over belangrijke thema’s, waaronder internationalisering. Deze meningen worden vervolgens gestructureerd en meegenomen in de debatten van de gemeenteraad.

Het World Café waaraan wij deelnamen stond in het teken van ‘mobilités internationales’. De aanwezigen, die uit alle uithoeken van de wereld kwamen, kregen drie vragen voorgeschoteld: Wat verbaasde u toen u aankwam in Bordeaux? Waarom bent u naar Bordeaux gekomen? Wat zou u graag importeren van uw thuisland naar Bordeaux of exporteren van Bordeaux naar uw thuisland? 

De antwoorden op deze vragen liepen zeer uiteen. Een Spanjaard of Senegalees heeft nu eenmaal een andere visie op Bordeaux en Frankrijk dan een Oostenrijker of Nederlander. Uiteraard hebben wij een aantal dingen aangekaart, zoals onder andere de langzame en moeilijke bureaucratie, maar ook de kwaliteit en kwantiteit van de fietspaden in de stad. Uit de hierop voortkomende discussie met de leden van C2D blijkt dat hier hard aan wordt gewerkt en veel overleg plaats vindt met de gemeenteraad.

C2D vergadert 2 à 3 keer per jaar. Wij zullen u op de hoogte houden van nieuwe interessante thema-avonden.

(Door Pauline Stappers)

 

Advertenties